top of page

Impresszum

A Magyar Ügyvédi Kamara által elfogadott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III.26.) MÜK szabályzat 10. pontjában foglaltakkal összhangban és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-ának megfelelően a szolgáltató az alábbi adatokat közli a honlapon:

Név: Ifj. Dr. Halmos Péter Ügyvédi Iroda

Székhely: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.

Elektronikus elérhetőség: info@drhalmos.hu

Nyilvántartó hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara

Adószám: 19167192-2-41

Közösségi adószám: HU19167192

Tárhelyszolgáltató: Rackhost Zrt. (6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.; info@rackhost.hu)

bottom of page