top of page

Jogi nyilatkozat

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A megjelent információk semmilyen esetben nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és nem keletkeztetnek ügyvédi megbízási jogviszonyt. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérjük, lépjen kapcsolatba az irodával. A szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a honlap tartalma pontos, teljes körű és naprakész legyen. Ezzel együtt azonban, nem vállal felelősséget az oldalain megjelent információk teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért vagy a felhasználásuk kapcsán fellépő következményekért, továbbá nem vállal semmilyen felelősséget a honlap használatából vagy a megjelent információkra való hagyatkozásból eredő esetleges kárért. A weboldalon bizonyos linkek olyan harmadik személy honlapjára vezetnek, melyek teljes mértékben a szolgáltató ellenőrzésén kívül állnak. Ezen oldalak működéséért, azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, az oldalak tartalmának jogszerűségéért, az oldalakon kínált szolgáltatásért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

A honlap tartalma szerzői jogi védelem hatálya alá tartozik, beleértve az adatbázisjogokat és egyéb vonatkozó jogokat. Minden jog fenntartva. Ez a honlap sem egészben, sem részben nem reprodukálható mechanikus vagy elektronikus úton, kivéve a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást, illetve a irodára vonatkozó adatok tájékozódás céljából történő megtekintését. Ha a honlapról a fent említett célból adatokat tölt le, minden példánynak tartalmaznia kell az eredetiben szereplő szerzői jogi és egyéb tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatokat. A jelen honlap bármely részének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy egyéb, az információk visszakereshetőségét lehetővé tevő elektronikus rendszerben történő tárolása bármilyen okból tilos.

bottom of page