top of page

Szolgáltatások

Ingatlanjog
 • Ingatlan tulajdonjog átruházási szerződések (adásvétel, csere, ajándékozás)

 • Lakásra, irodára, üzletre vonatkozó bérleti, használati és üzemeltetési szerződések

 • Képviselet földhivatali és egyéb hatósági eljárások során

 • Ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések

 • Ingatlanjogi tanácsadás és véleményezés

 • Társasházi jog

Társasági jog és M&A
 • Cégalapítás és cégmódosítás

 • Leányvállalatok, kereskedelmi képviseletek, fióktelepek

 • Nonprofit szervezetek

 • Tulajdonosi, részvényesi megállapodások, szindikátusi szerződések

 • Compliance management

 • Üzletrész, részvény, cég adásvétele

 • Végelszámolás

Munkajog
 • Munkaszerződések, munkaköri leírások

 • Belső munkajogi szabályzatok, munkáltatói kézikönyv

 • Versenytilalmi megállapodások

 • Munkaviszony jogszerű megszüntetése

 • Személyzeti politikával és vállalatirányítással kapcsolatos kérdések

Adatvédelem
 • Adatvédelmi audit

 • Adatvédelmi tájékoztatók, adatkezelési szabályzatok

 • Információbiztonsági dokumentumcsomag 

 • Munkahelyi adatvédelem

 • Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása

 • Tanácsadás adatvédelmi tárgyú kérdésekben

 • Képviselet az adatvédelmi hatóság előtti eljárásokban

Követeléskezelés
 • Önkéntes teljesítést elősegítő garanciák

 • Fizetési felszólítások, egyezségek, tartozáselismerő nyilatkozatok

 • Fizetési meghagyásos eljárás

 • Képviselet követelés érvényesítését célzó bírósági eljárásban, valamint végrehajtási szakban

 • Csőd- és felszámolási eljárások

Családjog
 • Házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződések

 • Végrendeletek

 • Hagyatéki eljárás

 • Tartási- és életjáradéki szerződések

 • Házassági bontóperek

Kereskedelmi jog
 • Kereskedelmi megállapodások

 • Megbízási, vállalkozási és egyéb szolgáltatási szerződések

 • Disztribúciós és ügynöki szerződések

 • Logisztikai és raktározási szerződések

 • Kutatási és fejlesztési célú megállapodások

 • Fogyasztóvédelem

 • Titoktartás

 • Hivatásos és amatőr sportolói szerződések

 • Sportegyesületek jogi képviselete

 • Szponzorációs szerződések

 • Szabályzatalkotás

 • Sportági szakszövetségekkel való egyeztetések

 • E-Sport

 • Közreműködés fegyelmi eljárások során, valamint doppingügyekben

Reklám- és médiajog
 • Országos print, online és TV reklámkampányok jogszerű lebonyolításának támogatása

 • Általános szerződési feltételek és jogi nyilatkozatok weboldalakra

 • Licencszerződések, jogátruházási és kiadói szerződések

 • Webáruházak, digitális szolgáltatások, szoftverek szabályozott piaci bevezetése (e-kereskedelem)

 • Nyereményjátékok szabályozása

 • Közösségi marketingjog tréningek médiaszereplők részére (pl. Facebook, Instagram, TikTok)

 • Szerzői jogsértésekkel kapcsolatos tanácsadás

bottom of page